Brisoleji su efikasna toplotna zaštita svjetlih otvora fasada i objekata. Osiguravaju ravnomjernu raspodelu sunčeve svjetlosti u prostorijama i sprečavaju akumulaciju toplote. Lamele se mogu postaviti pod raznim uglovima (standardno 25º, 30º i 45º) dok nosači lamela mogu biti postavljeni vertikalno i horizontalno. Mogu biti fiksni ili pokretni, pokretni su smješteni u aluminijumskom okviru, a moguće je pokretanje i pomoću elektromotora.

Pored zaštite od sunca predstavljaju i veoma privlačan estetski element oblikovanja fasada, terasa i drugih prostora.

Alumil M5600 Solar Protection


M5600 je Alumilov sistem za zaštitu od sunca sa fiksnim ili pokretnim brisolejima podesivog nagiba, konstruktivnih i estetskih formi za kontrolu željene količine prirodnog osvetljenja. Efekat se postiže postavljanjem elipsastog profila ( brisoleja ) bilo vertikalno ili horizontalno, sa opcijom pokretanja ili fiksiranja u odredjenom položaju.


Raznolikost širina, izbora brisoleja i primjenjenih rešenja, su posledica činjenice da je serija M5600 kompatibilna sa bilo kojom Alumil zid zavjesom. Kao dodatak sistem nudi niz posebnih profila za primjenu kod ventilacionih otvora za provetravanje garaža, motornih odeljenja , skladišta i sl.


Alumil M 5600 ne samo da pruža zaštitu od sunca već daje i moderan izgled fasadama.