Kompanija “BAST” d.o.o. osnovana je 1994. godine kao porodična kompanija. Osnovne djelatnosti kompanije su: građevinarstvo i proizvodnja pvc i aluminijske stolarije. Svoje djelatnosti kompanija ostvaruje kroz sektore:

 • Građevinarstvo (gradjevinski, gradjevinsko-zanatski, zanatski radovi);
 • Proizvodnja pvc i aluminijumske stolarije;
 • Sektor za kontrolu kvaliteta;
 • Sektor za komercijalno poslovanje i marketing ;
 • Sektor za finansije i računovodstvo;
 • Sektor za planiranje i analizu poslovanja;
 • Sektor za opšte i pravne poslove;
 • Sektor za zaštitu na radu;

U Sektoru za građevinarstvo, kompanija se bavi izgradnjom objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje. U Sektoru za proizvodnju pvc i aluminijske stolarije kompanija pruža kompletnu uslugu izrade i ugradnje pvc i aluminijske stolarije. Kompanija posjeduje licencu za izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i zanatskih radova na objektima saobraćaja i arhitektonskim objektima.

NAGRADE

 • Sertifikat kao najbolja firma u Crnoj Gori za 2000-tu o 2002. godinu, za dio svog poslovanja, proizvodnju pvc i aluminijske stolarije;
 • Međunarodni trofej za tehnologiju i kvalitet 2005. godine - nagradu Novi milenijum, koju dodjeljuju Trade Leader's Club i izdavačka kuća Editorial Ofice iz Madrida. Trade Leader's Club je asocijacija preduzeća iz svih oblasti proizvodnje i usluga , koja broji preko 14.000 članova iz 120 zemalja. Nagrada Novi milenijum uspostavljena je 1978. godine kao priznanje kompanijama koje specijalnu pažnju poklanjaju stalnom unapređivanju tehnološkog kvaliteta i razvoju proizvodnog procesa u svojoj djelatnosti, što se odražava kroz izuzetan kvalitet njihovih proizvoda i usluga .
 • Savezna nagrada za zaštitu na radu i Zlatna plaketa zaštite na radu Crne Gore u godini;

VIZIJA

Želimo biti kompanija koja će svoju budućnost graditi na zajedničkom zadovoljstvu korisnika naših usluga i zaposlenih. Naša vizija je postizanje najviših standarda kvaliteta naših proizvoda i usluga kako zadovoljili potrebe klijenata po pitanju njihovih estetsko-funkcionalno-kvalitativnih zahtjeva.

MISIJA

Pružanje usluga čije karakteristike prevazilaze želje i zahtjeve naših korisnika, uz stalno osposobljavanje zaposlenih, a pri tom ispunjavajući očekivanja zainteresovanih strana i kompanije u cjelini.

“BAST” d.o.o. je spreman da uloži maksimum u pružanju usluge visokog kvaliteta težeći da ispuni zahtjeve i prevazidje očekivanja korisnika svojih usluga. Osnovni ciljevi naše poslovne politike su:

 • da se dosledno ostvaruju finansijski ciljevi;
 • da kadrovski, tehnološki i organizaciono budemo na potrebnom konkurentnom nivou;
 • da jačamo povjerenje u naše preduzeće, njegov stil, profil i imidž.

Isključivi interes "BAST d.o.o." je personalnost klijenata i stavljanje njihovih želja i očekivanja u prvi plan.

Politika odnosa prema kupcima,  za koju je naša kompanija dobila i medjunarodna priznanja kao i integrisan Quality management system pokazatelji su uskladjenosti poslovanja naše kompanije sa najvišim svjetskim standardima.

Pored navedenog, u cilju zadovoljenja svih zahtjeva klijenata naša kompanija sarađuje sa renomiranim svjetskim kompanijama kao što su: Schucco, Alumil, Aluplast, Gretsch-Unitas, Guardian, AGC….

POSJETITE NAS I UVJERITE SE DA SMO PRAVI IZBOR ZA VAS!