PVC stolarija

PVC-e je skraćenica od polivinilhlorida i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, pripada tipu polimera. Mješajući se sa puniocima-modifikatorima koji odredjuju kvalitet i svojstva, dobija se kunststoff-veštački materijal u obliku granulata (cilindričnog ili sočivastog oblika) koji se uz pomoć dvopužnog ekstrudera oblikuje u PVC- profile. Za kunststoff-veštački materijal vezane su mnoge nedoumice koje se tiču njegove štetnosti i ekološke neispravnosti. Nedoumice se odnose na punioce-modifikatore kao što su: barijum, kadmijum, kalaj, olovo, kalcijum karbonat, cink i elastomeri. Medjutim ovi punioci-modifikatori čine samo 1% ukupne mase kunststoff-veštačkog materijala od koga se exstrudijaju PVC-profili. Zato je i „štetnost“ koja se pominje u vezi PVC-e prozora i vrata u praksi praktično nemerljiva.

Najviše dilema oko kvaliteta i cijene prozora odnosi se na PVC-profile. Kvalitet PVC-e profila mjeri se:

 1. Hemijskim sastavom kunststoff-a vještačkog  materijala. Ispravan odnos polivinilhlorida i punioca-modifikatora daju osam (gustina, zatezna čvrstoća, modul elastičnosti, tvrdoća, upijanje vode, temperatura omekšavanja, koeficijent linearnog širenja i koeficijent toplotne provodljivosti) bitnih karakteristika PVC-e profila, koje garantuju: postojanu boju, čvrstoću, žilavost i topljivost kojom se obezbedjuje kvalitetan var, koji “čuva prozor”
 2. Debljinom spoljašnjih zidova profila moraju da se zadovolje standardi o klasi profila RAL-GZ 716/1 koji deli profile na klasu: A-debljina spoljnjeg zida profila veća 2,8mm, B-debljina spoljnjeg profila zida manje 2,8mm.
 3. Širinom-profila-brojem dihtunga i komora odnos širine profila i broja komora mora biti srazmjeran. Nemože mala širina profila, a veliki broj komora. U tom slučaju komore imaju malu širinu, pa će koeficijent toplotne provodljivosti biti veliki. Na smanjenje koeficijent toplotne provodljivosti utiče i broj dihtunga. Zaključak: Ako želimo da PVC-e profil ispuni sve nabrojane zahteve on NE MOŽE BITI JEFTIN. Isključivanjem nabrojanih zahteva dobijamo jeftin PVC-e profil ali nezadovoljavajućeg KVALITETA.

Prednosti PVC stolarije:

 • Visok kvalitet;
 • Dug vijek trajanja;
 • Najbolji odnos cijene i kvaliteta;
 • Vrhunska toplotna i zvučna izolacija;
 • Hemijski stabilan i otporan na većinu rastvorenih i koncentriranih kisjelina;
 • Otpornost na oštećenja i vlagu;
 • Otpornost na koroziju;
 • Nije zapaljiv (temperatura gorenja je 455C);
 • Bezbjednost;
 • Zaštita od buke;
 • Širok opseg boja;
 • Lakoća održavanja;
 • Visoke ocjene u pogledu ekoloških zahtjeva;

Naša kompanija u proizvodnji PVC stolarije koristi materijale renomiranih svjetskih proizvođaca Aluplast i Schucco.

Aluplast PVC stolarija

alu

Schucco PVC stolarija

shuc